Thứ Ba, 21 tháng 5, 2013

BLOG THƯ PHÁP VIỆT

CHÀO BẠN!!! 

Tôi là Duy Nguyễn, mọi người gọi là "anh Đồ". Tôi sống tại Tp. Hồ Chí Minh.
Trải quan gần 15 năm tìm hiểu về thư pháp. Tôi thấy càng học thư pháp thì càng thú vị và vô cùng ý nghĩa. Thư pháp không chỉ mang tính giáo dục, giúp cho con cháu chúng ta hình thành môt nhân cách sống và cũng làm cho chúng ta thay đổi quan niêm về nhân sinh quan của mình và làm cho chúng ta vui vẻ yêu cuôc sống hơn.
Từ một niềm đam mê, tôi mở trang này chia sẻ kiến thức tìm hiểu về thư pháp đến mọi người, giúp mọi người có thể yêu thích cuộc sống này hơn.
 Xin thành cám ơn 
Ngô Duy


pháp