Thứ Tư, 18 tháng 10, 2017

CON DẤU THƯ PHÁP

Tên: Đá Ngọc Xanh 

Thông số kỹ thuật sản phẩm: 2x2x7CM cm 

 Sử dụng khắc chương tên, chương sách và qua tặng khác 

Qùa tặng thêm: túi mỹ + mực đóng dấu.

- Khắc: theo mẩu quý khách, thiết kế riêng

- Chữ khách: Việt, Anh Hoa, triện.

Thời gian: khoảng 2-3 ngày, tùy vào độ khó của chữ.

Chú ý đặc biệt. Tất cả đá vật liệu đá tự nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng giúp bạn lựa chọn đá hoàn hảo.

Ghi chú mua, sau khi bạn xác nhận rằng bạn cần trong đá chạm khắc, xin hãy sản phẩm tương ứng, và liên hệ.

Chuyển khoản thanh toán trước khi khắc.

XEM CHI TIET

Thông tin mua hàng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét